We horen weleens zeggen dat tweedehands kleding steeds duurder wordt door de steeds groeiende thrifting trend. Hierbij valt niet te vergeten dat het voor veel mensen een noodzaak is en het ecologische aspect eerder een gevolg. Tweedehands kunnen kopen uit een ecologische keuze is een privilege. We moeten ervoor zorgen dat ook mensen die uit een noodzaak kopen dezelfde waardering krijgen. De stijging in prijzen zorgt dat tweedehands winkels minder toegankelijk zijn. We mogen niemand achterlaten in onze weg naar een circulaire economie vooral de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij!

Vooral omdat zij al jaren voorlopers zijn van het hergebruiken van kleding. Dit gaat overigens ruimer dan enkel over kleding. De volledige levensstijl van mensen met een laag inkomen is ecologisch veel minder belastend dan deze van een middenklasser zelfs als die bewuste keuzes maakt om zijn voetafdruk te verkleinen. Hiermee vallen we niet de inspanningen aan van de geëngageerde middenklasse. We wijzen wel op het gebrek van waardering voor een groep mensen die uit noodzaak er een minder belastende levensstijl op moeten nahouden.

Dit lijkt dezelfde gedachte vorm te zijn zoals bij culturele appropriatie. Een minderheid of een minder rijke groep wiens cultuur of hun gewoontes op worden neergekeken. Tot de witte middenklasse zich de cultuur of gewoonte eigen maakt. Zij worden hier vaak juist voor gewaardeerd en voor toegejuigd. De minderheden of minder rijke groep blijft hier achter en de gewoonte of cultuur blijft bij hen nog steeds iets waar op wordt neergekeken. Dit is vooral schadelijk wanneer de witte rijke klasse deze gewoonte of cultuur begint te commercialiseren en te gebruiken voor winst. Ook bij tweedehands is dit het geval, met een nieuwe gewoonte om de kleding die goedkoop wordt aangeboden door te verkopen op sites zoals Depop en sinds kort ook Vinted.

Een circulaire economie, voor iedereen?

In het tweejaarlijks rapport stelde het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting dat:

“De netwerken voor het verzamelen van onverkochte, afgedankte en tweedehandsspullen vandaag beter gestructureerd en gekend zijn dan vroeger, wat bijdraagt aan de versterking van de circulaire en deeleconomie. De initiatieven die oorspronkelijk voor de meest kwetsbaren waren opgezet, zijn niet langer specifiek op hen gericht. Denk aan de tweedehandswinkels die hun prijzen de laatste jaren hebben zien stijgen door hun groeiende populariteit onder alle segmenten van de bevolking. Paradoxaal genoeg maken deze evoluties de verschillende initiatieven minder toegankelijk voor mensen in armoede, wanneer ze zich niet tot een organisatie wensen te richten, niet over een smartphone beschikken of op een kleiner sociaal netwerk moeten terugvallen. Om niemand achter te laten in de transitie naar een duurzamere voeding en consumptie, is het essentieel een goede sociale cohesie en lokale netwerken van onderlinge hulp te behouden. Tegelijk moeten er meer structurele beleidsmaatregelen genomen worden om iedereen een menswaardig inkomen te verzekeren.”

Als COSH! wouden we van in het begin, iedereen de kans geven om binnen hun stijl en budget duurzame shopping keuzes te maken. We vonden het dan ook belangrijk om dit aspect van waardering en prijszetting hier te belichten.

We vonden het boeiend om uit te pluizen hoe de prijsbepaling gebeurt bij verschillende soorten tweedehands winkels en wat de correlatie kon zijn tot het stijgen van de prijzen.

Prijsbepaling van verschillende tweedehands winkels


Sociale actoren

Lokale zelfstandige
tweedehandswinkels

Private
tweedehands ketens

Focus

Hergebruik van spullen/Sociale tewerkstelling/ fondsenwerving

Zich een inkomen verschaffen

Winst

Prijsbepaling

10 à 20% van de nieuwprijs

Willingness to pay van de consument, en afhankelijk van de winkel krijgt de inbrenger van binnengebrachte kleding 40% of 50% van de verkoopprijs.

Vb. Episode: Prijs per soort kledingstuk en dus code. Soms zeer duur met zeer slechte kwaliteit en soms zeer goedkoop dus.


We laten niemand achter in de weg naar een circulaire economie!

Bij COSH! willen we erkenning geven aan de mensen die al jarenlang uit noodzaak deze keuzes maken. De meest kwetsbare groepen, zoals mensen in armoede krijgen vaak de schuld van het fast fashion probleem en zo ook de ecologische gevolgen. Laat dit idee en oordeel varen. Mensen in armoede hebben onze steun en waardering nodig. We moeten met z'n allen naar een circulaire economie en laten niemand achter!

Lees meer over