27 juni 2023

De evolutie van linnen: Van oude tradities tot moderne mode 

Linen plant
Cotton mill
Industrialisatie van katoen.
"De wereldwijde linnenstoffenmarkt wordt gedreven door de groei van de mode-industrie en de vlasvezel- en touwindustrie... Geholpen door de groei van de woningdecoratiesector in ontwikkelingsregio's zal de linnenstoffenindustrie naar verwachting een gezonde groei doormaken in de voorspellingsperiode van 2023-2028." Expert Market Research
"Er is nul liter water nodig voor de productie van één kilogram vlas, vergeleken met 7.100 liter water die nodig is voor de productie van één kilogram katoen." Conservator Sylvie De Coster
Dried linen plant
Gedroogde vlasplant.
"Er zou 650.000 miljoen kubieke meter water worden verbruikt als vlasplanten zouden worden vervangen door katoen." Audit Europese Commissie, 2007/Rapport van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, Brussel, 2008/ LCA linnen shirt, Bio Intelligence Service, 2007
Linen field
Vlasveld.
"De vlasteelt heeft positieve effecten op de diversiteit van ecosystemen en biedt een welkome milieupauze voor bodemkwaliteit, biodiversiteit en landschappen" Verslag van de Adviescommissie aan het Europees Parlement, Brussel, 20 mei 2008
Linen weaving loom
A traditional weaving loom.
"De inherente verbindingen tussen (cultureel) erfgoed, onderwijs, landbouw, design, ambachten en de economie worden geactiveerd binnen de context van The Linen Project. Een groeiend bewustzijn van deze onderlinge samenhang zet de uitwisseling van diverse waarden, kennis, vaardigheden en competenties in gang." The Linen Project
"Er zijn altijd middelen en een waanzinnige hoeveelheid technologische knowhow nodig om tot een textieloppervlak en vervolgens tot een textielproduct te komen." Eva Horowitz, co-founder van lokaltextil.
"Door te leren van het verleden en <strong>eeuwenoude kennis toe te passen in een moderne, 'geglobaliseerde' context</strong>, kunnen de uitdagingen van morgen veerkrachtig worden aangepakt." Eva Horowitz, co-founder van Lokaltextil.

Sophia Schwan

Vertaalde auteur

Annelies

Cta

Inspireer anderen met de conscious shopping gift card

Koop de gift card