30 juni 2023

De zeven zonden van Greenwashing 

Kopenhagen greenwashing COSH De Vreese Kevin
"Termen zoals 'ecologisch', 'biologisch' en 'milieuvriendelijk' worden frequent en zonder enige onderbouwing gebruikt." Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Greenwashing E Uflag COSH
"Deze veranderingen in wet- en regelgeving in de richting van meer controle en dwang kunnen modemerken alleen maar aanmoedigen om effectieve strategieën te implementeren om hun impact te meten en te reduceren binnen hun CSR-beleid (Corporate Social Responsibility)” Glynnis Makoundou, advocaat gespecialiseerd in modewetgeving.
"Greenwashing is vooral schadelijk voor bedrijven die zich daadwerkelijk inzetten voor milieubescherming en daar gericht in investeren. Ongeacht of greenwashing wordt blootgelegd of verborgen blijft, in beide situaties ondermijnt het de milieubescherming. Het heeft bovendien een verstorend effect op de markt: wanneer consumenten kiezen voor wat zij als een 'groenere' optie beschouwen, benadelen zij daarmee onbedoeld de bedrijven die eerlijk en zonder misleidende reclames actief zijn." Barbara Scheben, Partner, Hoofd Forensisch Onderzoek en Hoofd Gegevensbescherming bij KPMG.
"Om consumenten duidelijke en betrouwbare informatie te bieden over de werkelijke milieuvoordelen van een product of dienst, wil de ontwerprichtlijn inzake groene claims de proliferatie van milieukeurmerken beperken. Er zijn er momenteel meer dan 200, elk met hun eigen, soms sterk uiteenlopende, vereisten en controles. Dit kan leiden tot verwarring en wantrouwen onder consumenten. In de toekomst wordt het ontwikkelen van dergelijke keurmerken voornamelijk op EU-niveau gestimuleerd." Barbara Scheben, Partner, Hoofd Forensisch Onderzoek en Hoofd Gegevensbescherming bij KPMG.
"Hoewel het initiatief om meer richtlijnen te geven over milieuclaims en greenwashing moet worden toegejuicht, is de formulering van de nieuwe richtlijnen teleurstellend. De regelgever stelt bijvoorbeeld in de richtlijnen dat "vage en dubbelzinnige termen niet mogen worden gebruikt als ze niet in de advertentie worden gedefinieerd". In de praktijk zijn veel advertenties echter vaag en dubbelzinnig en bevatten ze uitspraken zonder duidelijke definitie. Op dit moment bepaalt de wet dat dergelijke uitspraken geoorloofd zijn zolang ze de consument niet misleiden. Advertenties worden gezien als communicatie die indrukken en gevoelens kan opwekken bij een consument - maar ze worden niet behandeld als bindende contracten op basis van strikte juridische definities." Tom Heremans, Partner Brussel van CMS.
Greenwashing crossroads COSH
Sophia schwan

Sophia

Journalist and Copywriter German & English

Faitrade Banner 1

ZJAT FUNDUM
Zo toosten we vanaf nu met onze Fairtrade koffie!

Klik hier en #savecoffee