Britt Buseyne:

"Op dit moment staat de mensheid aan de vooravond van de vierde industriële revolutie."

Een revolutie waarbij de fysieke en digitale wereld nog meer met elkaar verstrengeld zullen raken dan nu al het geval is. Tegelijkertijd is er een wereldwijde beweging voor een nieuw mondiaal economisch model, met meer aandacht voor sociale en milieuverantwoordelijkheid. Consumenten worden zich meer en meer bewust van de impact van bestaande industrieën op ons milieu en de verandering van de vraag. Maar ze worden ook overstelpt door de informatie die beschikbaar is. Tegelijkertijd staat de mode-industrie voor enorme uitdagingen, aangezien het een van de meest vervuilende en uitbuitende industrieën is die er zijn. Dus hoe kunnen deze twee samen worden gebracht? Ik geloof dat COSH! een van de mogelijke antwoorden is. Het organiseren van cruciale informatie over de duurzaamheid en impact van verschillende merken en stukken, het op termijn begeleiden en adviseren van de bewuste consument en het faciliteren van merken in hun overgang naar een meer verantwoorde mode-industrie. Ik geloof dat COSH! de technologie is die de mode-industrie van de toekomst zal vergemakkelijken en consumenten en merken dichter bij elkaar zal brengen.

Meld je hieronder aan als je daar ook in gelooft!