ONTDEK DE VELE VOORDELEN VAN KORTE KETEN

De transport- en landbouwsector zijn de twee grootste uitstoters van broeikasgassen wereldwijd. De milieuschade door onze huidige voedselproductie is zo groot dat we de komende generaties met een hongerige maag opzadelen. Dat was de conclusie van de Milieuverkenning 2018, het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij 2 jaar geleden. Broeikasgassen, landgebruik, verzuring, vermesting en watergebruik: allemaal hebben ze te lijden onder de landbouw zoals die vandaag loopt.

Vlaanderen heeft een enorme rijkdom aan natuur en aan boeren die met veel liefde hun ambacht uitoefenen. Het nieuwe retailconcept Para Ti brengt boeren dichter bij de mensen.

Para Ti brengt boeren dichter bij de mensen

Korte keten bij kleding

De korte keten heeft tal van voordelen, ook in de kledingindustrie:

  • Betrokkenheid van consument vergroot het bewustzijn rond de impact van kleding op het milieu en de textielarbeiders.
  • Zo weinig mogelijk tussenpersonen vergroot de transparantie van de gehele productieketen. Je weet zo precies wie je kleren heeft gemaakt en onder welke omstandigheden. Zo werkt Studio AMA enkel met reststromen van de lokale textielindustrie, daarnaast biedt oprichter Soraya Wancour lokale werkgelegenheid aan mensen die anders moeilijk toegang vinden tot arbeidsmarkt.
  • Eerlijke prijzen voor de textielarbeiders en retailers.
  • Lokale economie: producten worden verkocht vlakbij de plaats waar ze geteeld worden. Dit verkleint de afstand tussen de producent en de consument waardoor er minder km afgelegd moeten worden en dus minder broeikasgassen worden uitgestoten.

Meer weetjes over duurzame mode en lifestyle? Sign up!