Het HIVA-onderzoeksinstituut (KU Leuven) is gestart met een onderzoeksproject over mensenrechten in de toeleveringsketens van KMO’s. Internationaal krijgt dit thema steeds meer aandacht. Zowel op Belgisch als op Europees niveau komt er mogelijk wetgeving die bedrijven zou verplichten om aandacht te besteden aan, onder meer, werkomstandigheden bij leveranciers.

We willen niet enkel in kaart brengen welke acties Belgische kmo’s reeds ondernemen om risico’s op het vlak van mensenrechten in kaart te brengen en aan te pakken, maar willen ook samen met kmo’s bekijken hoe ze dit op meer systematische wijze kunnen doen. Hiervoor zijn we op zoek naar bedrijven die al stappen zetten, hoe bescheiden ook. Het kan bijvoorbeeld gaan over het gebruiken van een supplier code of conduct, het beschikken over een beleid inzake conflictmineralen, maar ook om het aankopen van eerlijke/gecertifieerde producten of het aangaan van een informele dialoog met leveranciers. Neemt jouw bedrijf inderdaad stappen in deze richting? Wil je graag samen met de onderzoekers je beleid en praktijken doorlichten, en meer te weten komen over hoe andere bedrijven het aanpakken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoekers via

Neem contact op met Diana Pietrzak