We ervaren steeds meer hittegolven, zware regens en droge dagen. De klimaatverandering is overal ter wereld duidelijk te voelen. En dat heeft niet alleen gevolgen op het klimaat. De extreme weersomstandigheden hebben ook economische en maatschappelijke gevolgen. Wist je dat het verstoorde klimaat ook het dagelijkse leven van miljoenen voedselproducenten, voornamelijk in Latijns-Amerika, Azië en Afrika, treft?

De koffieteelt wordt zwaar getroffen door het onregelmatige klimaat

Met de campagne ‘Save Coffee’ wil Fairtrade Belgium graag meer aandacht geven aan de impact van onregelmatige weer op de koffieteelt. Koffieplanten zijn zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen. Een gemiddelde temperatuurstijging van 1°C kan de productie van koffiebessen met een kwart doen dalen. Vooral Brazilië en Vietnam, de belangrijkste productielanden, worden het hardst getroffen.

Door de klimatologische problemen zal tegen 2050 ongeveer 50% minder land geschikt zijn om arabica- en robusta koffie te telen, zelfs wanneer de uitstoot van broeikasgassen beperkt blijft. Daarnaast blijven de wereldmarktprijzen onder druk staan, waardoor boer(inn)en het moeilijk hebben om waardig te leven van hun werk, laat staan durven investeren in teelttechnieken die hun planten weerbaarder maken voor de klimaatverandering.

Voor ongeveer 100 miljoen is de koffieteelt hun voornaamste bron van inkomsten en maar liefst 44% van de koffietelers leeft onder de armoedegrens. Als we de koffieteelt willen redden, moeten we ervoor zorgen dat koffieboer(inn)en de middelen hebben om zich aan te passen aan wat de toekomst brengt. Enkel zo kunnen ze investeren in robuustere productiewijzen.

Wat doet Fairtrade voor de koffieboer(inn)en?

De Fairtrade minimumprijs en premie zorgt ervoor dat koffieboer(inn)en een waardig en stabiel inkomen ontvangen. Hierdoor kunnen ze toekomstplannen maken en investeren in duurzame teelttechnieken.


Daarnaast heeft Fairtrade ook strenge milieuwaarden. Elke coöperatie heeft een specifiek ‘klimaatactieplan’. Bovendien zijn gevaarlijke pesticiden verboden en worden natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk beschermd. Ongeveer de helft van de Fairtrade gecertificeerde koffie ook biologisch gecertificeerd. Wist je dat Fairtrade bovendien ook talloze vormingen en programma’s organiseert voor producenten? Op die manier investeert Fairtrade niet enkel in klimaataanpassingen maar ook in de veerkrachtigheid van koffie boer(inn)en. Koffieproducenten voelen zich hierdoor beschermd en krijgen weer vertrouwen in de markt.

Vandaag hebben in België ongeveer 105 koffiemerken het Fairtrade label. Dit is goed voor 5% van de markt. Er is dus veel ruimte voor groei, en die vraagt de inzet van alle spelers op de koffiemarkt. Wil jij meebouwen aan een betere toekomst voor de koffietelers? Kies voor Fairtrade gecertificeerde koffie en draag je steentje bij voor een duurzamere en klimaat resistente koffieteelt.

Lees hier meer over het Fairtrade koffielabel